1965 thunderball:П?дтримка для ос?б, як? вт?кають в?д конфл?кту в Укра?н?


English | Русский язык

Ф?НАНСОВА П?ДТРИМКА ДЛЯ ОС?Б, ЯК? ВТ?КАЮТЬ В?Д КОНФЛ?КТУ В УКРА?Н?

Люди, як? прибувають у Велику Британ?ю у зв’язку ?з вторгненням Рос??, одразу п?сля прибуття мають право подавати заявку на одержання ф?нансово? допомоги, а також ?м буде надаватися додаткова допомога ?з пошуком роботи.

Якщо ви мешкали в Укра?н? до 1-го с?чня 2022 року та вт?ка?те в?д вторгнення Рос?? в Укра?ну, то ви, разом ?з членами вашо? родини, можете подавати заявку на отримання соц?альних виплат з першого дня прибуття до Велико? Британ??.

Для того, щоб б?льш детально д?знатись про наявн? види соц?альних виплат, включно ?з описом процесу подання заявки та перел?ком необх?дних критер??в, пройд?ть за посиланнями нижче. Ваш ?мм?грац?йний статус для перебування на територ?? Велико? Британ?? ма? в?дпов?дати квал?ф?кац?йним вимогам.

Для того, щоб дов?датись про повний перел?к соц?альних виплат, на як? ви можете претендувати, пройд?ть за посиланням:

Для допомоги новоприбульцям ?з поданням заявки по телефону було залучено перекладач?в, а ?нструктори центр?в зайнятост? ?з пошуку роботи допомагатимуть людям подавати заявки у електронному формат?.

Прац?вники центр?в зайнятост? також надають ? продовжуватимуть надавати допомогу п?д час прийом?в, куди входить допомога ?з пошуком роботи та консультац?? щодо подання заявки на одержання соц?альних виплат. 

ОСОБИ, ЯК? У ДАНИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАЮТЬ В УКРА?Н? 

Особам, як? у даний час перебувають в Укра?н? та не мають змоги повернутись до Велико? Британ??, потр?бно ознайомитись ?з ?нструкц?ями М?н?стерства розвитку, заруб?жних справ, та кра?н сп?вдружност? Велико? Британ??.

Якщо у даний час ви отриму?те соц?альн? виплати, але не в змоз? повернутись до Велико? Британ??, то центр зайнятост? розгляне вашу справу ?з розум?нням та ?ндив?дуальним п?дходом. Вам необх?дно зв’язатись ?з закр?пленим за вами ?нструктором ?з пошуку роботи, в?дпов?дною телефонною л?н??ю допомоги ?з виплатами з ?нвал?дност?, або ?з в?дпов?дною м?сцевою радою, для консультац?? щодо соц?ально? виплати на житло.

; how many glasses of wine in a bottle | thunderball.results | precio actual del bitcoin | how many glasses of wine in a bottle | thunderball.results | precio actual del bitcoin | how many glasses of wine in a bottle | thunderball.results | precio actual del bitcoin | how many glasses of wine in a bottle | thunderball.results | precio actual del bitcoin | async> View My Stats